Ga nu aan de slag

Maak een account aan of log in om te beginnen.

Account aanmaken Start analyse

MelkveeAnalyse.nl

MelkveeAnalyse is een nieuw, uniek en zeer innovatief programma waarmee bij problemen op basis van uiterlijke verschijnselen aan koeien en hun data zeer snel mogelijke oorzaken van problemen kunnen worden opgespoord.

Het unieke van deze software is dat het verbanden kan leggen tussen de verschillende problemen die er zijn met de koeien of de verschijnselen die ze vertonen.Op basis van de aangevinkte problemen, genereerd het programma een lijst, waarop de meest voor de hand liggende oorzaak bovenaan staat. Op deze wijze komt men sneller tot een analyse waardoor mogelijke problemen zouden kunnen worden veroorzaakt en kan met sneller problemen oplossen. Dit bespaart veel tijd, geld en ergernis. Tevens komt dit het dierenwelzijn ten goede houdt men meer tevreden relaties.

De meest ervaren voeradviseur of dierenarts vindt het soms moeilijk om bij (soms vage) problemen de werkelijke oorzaak boven water te krijgen. Soms is de mogelijke oorzaak een ziekte, soms zijn fouten in de voeding de oorzaak, maar ook management of falende techniek kan een oorzaak zijn. Ook combinaties van voornoemde zaken kunnen spelen. Deze software neemt al deze zaken mee.

Zo werkt het

Na te zijn ingelogd komt u in een scherm waar zeer veel problemen die mogelijk zouden kunnen spelen op een bedrijf kunnen worden aangevinkt. Deze zijn onderverdeeld in 14 categorieën. Denk daarbij aan gegevens over de melkproductie en gehaltes in de melk, gegevens over waarnemingen aan de mest van de koeien, hun uiterlijk, gegevens over gezondheid, vruchtbaarheid, klauwen, uierproblemen en hun voer.

Nadat u de op een bedrijf spelende problemen of verschijnselen hebt aangevinkt, drukt u op de knop “Toon Resultaat” en het programma genereerd een lijst met mogelijke oorzaken, waarbij de meest voor de hand liggende oorzaak bovenaan staat. Het programma geeft per mogelijke oorzaak procentueel weer hoe groot de kans is dat de gepresenteerde oorzaak de werkelijke oorzaak is.

Bij een hoog percentage ligt het zeer voor de hand dat de gepresenteerde oorzaak de werkelijke oorzaak is, bij een laag percentage achter de mogelijke oorzaken zijn er vaak meerdere zaken die spelen, die dan vaak ook geen verband met elkaar hebben. In dat geval is het beter om met dit programma de ingevoerde problemen afzonderlijk eens te analyseren. Het programma kan vermoedens bevestigen maar ook problemen aan het licht brengen waar men (nog) niet eerder aan had gedacht. Er zijn op dit moment meer dan 200 mogelijke oorzaken van problemen die in dit programma zijn ingebouwd. U zult snel merken dat het programma super innovatief en toch zeer gebruiksvriendelijk is.

Voor wie is dit programma?

In principe is dit programma zeer nuttig voor iedereen die een melkveehouder ondersteund in zijn bedrijfsvoering. Veevoederadviseurs en dierenartsen zullen zeer snel de voordelen van het gebruik van deze software ervaren. Ook verkopers van premixen, mineralen of voederadditieven zullen graag dit programma gebruiken. Vooral voor mensen die net als adviseur beginnen is dit programma een enorm hulpmiddel.

Wat kost het?

Op onderstaande prijzen ontvangt u een introductiekorting van 50%!!

Er hoeft geen software op uw pc te worden geïnstalleerd. Er is alleen een internet toegang nodig. Er hoeft geen investering plaats te vinden, u betaalt alleen voor het gebruik.

De prijs voor de eerste licentie/gebruiker is € 450,-- per jaar (met korting dus € 225,= per jaar). Elke extra licentie/gebruiker kost € 200,-- per jaar. Bent u meer dan 10 licenties nodig, neem dan contact met ons op. Prijzen zijn excl. BTW.

U bestelt de software door een account aan te maken en online te betalen.

Een nieuwe klant, meer tevreden klanten of sneller en beter problemen oplossen en de software is snel terug verdient.

Wat mag u verder van ons verwachten

Zaken veranderen steeds, nieuwe ziekten doen hun intrede, er komen andere problemen aan het licht. We proberen dit programma zo actueel mogelijk te houden. MelkveeAnalyse is vooral ontwikkeld voor melkkoeien en hun droogstand periode. We hopen over niet al te lange tijd ook een module voor jongvee op de markt te brengen.