Ga nu aan de slag

Log in om te beginnen.

Inloggen

Welkom bij MelkveeAnalyse van Speerstra Feed Ingredients bv

MelkveeAnalyse is een nieuw, uniek en innovatief programma dat een goed hulpmiddel kan zijn om bij problemen met de voeding of de gezondheid van melkvee sneller de oorzaken te achterhalen. Op basis van uiterlijke verschijnselen aan koeien, hun mest en hun data kunnen mogelijke oorzaken van problemen worden opgespoord.

Het unieke van deze software is dat het verbanden kan leggen tussen de verschillende problemen die er zijn met de koeien of de verschijnselen die ze vertonen. Op basis van de aangevinkte problemen, genereerd het programma een lijst, waarop de meest voor de hand liggende oorzaak bovenaan staat. Op deze wijze komt men sneller tot een analyse waardoor mogelijke problemen zouden kunnen worden veroorzaakt en kan met sneller problemen oplossen. Dit bespaart veel tijd, geld en ergernis. Tevens komt dit het dierenwelzijn ten goede houdt men meer tevreden relaties.

Voor wie is dit programma?

In principe is dit programma een zeer nuttig hulpmiddel voor iedereen die een melkveehouder ondersteund in zijn bedrijfsvoering. Veevoederadviseurs zullen zeer snel de voordelen van het gebruik van deze software ervaren. Ook verkopers van premixen, mineralen of voederadditieven zullen graag dit programma gebruiken. Vooral voor mensen die net als adviseur beginnen is dit programma een enorm hulpmiddel. De meest ervaren voeradviseur of dierenarts vindt het soms moeilijk om bij (soms vage) problemen de werkelijke oorzaak boven water te krijgen. Soms is de mogelijke oorzaak een ziekte, soms zijn fouten in de voeding de oorzaak, maar ook management of falende techniek kan een oorzaak zijn. Ook combinaties van voornoemde zaken kunnen spelen. Deze software probeert al deze zaken mee te nemen.

Zo werkt het

Het programma bestaat uit drie modules. Op basis van afspraken die er met u zijn gemaakt kunt u beschikken over één of meerdere modules.

  • Analyse Eenvoudig is een module om snel en met een hoog betrouwbaarheidsniveau voedingsproblemen
  • Analyse Melkvee is een zeer uitgebreide module wat naast voeding ook zaken meeneemt als ziekten, management oorzaken tekorten aan mineralen of sporenelementen e.d. Deze oorzaken kunnen afzonderlijk geselecteerd en bekeken worden.
  • Analyse Jongvee is speciaal ontworpen om problemen bij de jongvee- opfok te kunnen analyseren. Belangrijk bij deze module is eerst de leeftijd te selecteren.
  • Kies dus eerst in de bovenbalk de juiste module. Na te zijn ingelogd komt u in een scherm waar zeer veel problemen die mogelijk zouden kunnen spelen op een bedrijf kunnen worden aangevinkt. Deze zijn onderverdeeld in 14 categorieën. Denk daarbij aan gegevens over de melkproductie en gehaltes in de melk, gegevens over waarnemingen aan de mest van de koeien, hun uiterlijk, gegevens over gezondheid, vruchtbaarheid, klauwen, uierproblemen en hun voer.

    Nadat u de op een bedrijf spelende problemen of verschijnselen hebt aangevinkt, drukt u op de knop “Toon Resultaat” in de bovenbalk en het programma genereerd een lijst met mogelijke oorzaken, waarbij de meest voor de hand liggende oorzaak bovenaan staat. Het programma geeft per mogelijke oorzaak procentueel weer hoe groot de kans is dat de gepresenteerde oorzaak de werkelijke oorzaak is.

    Bij een hoog percentage ligt het zeer voor de hand dat de gepresenteerde oorzaak de werkelijke oorzaak is, bij een laag percentage zijn er vaak meerdere zaken die spelen, die dan vaak ook geen verband met elkaar hebben. In dat geval is het beter om met dit programma de ingevoerde problemen afzonderlijk eens te analyseren. Het programma kan vermoedens bevestigen maar ook problemen aan het licht brengen waar men (nog) niet eerder aan had gedacht. Er zijn op dit moment meer dan 200 mogelijke oorzaken van problemen die in dit programma zijn ingebouwd.

Wat mag u van ons verwachten

Zaken veranderen steeds, nieuwe ziekten doen hun intrede, er komen andere problemen aan het licht. We proberen dit programma zo actueel mogelijk te houden. MelkveeAnalyse is ontwikkeld voor melkkoeien en de jongvee- opfok. Ziet u zaken die onjuist zijn, of u mist problemen of oplossingen in het programma neem dan telefonisch of per mail contact met ons op . Samen kunnen we dit programma nog beter maken.

Hoe kunt u gebruik maken van deze software

Deze versie van MelkveeAnalyse wordt in de markt gezet door Speerstra Feed Ingredients bv, Postbus 160 8530 AD Lemmer. Telefoonnummer +31 514 569001 of mail: mail@speerstra.com. Relaties van Speerstra kunnen onder bepaalde condities of op basis van gemaakte afspraken gebruik maken van één of meerdere modules in MelkveeAnalyse.nl. Neem contact op voor meer info.

Aansprakelijkheid

MelkveeAnalyse is een hulpmiddel dat richtingen aan geeft welke oorzaken mogelijk een rol kunnen spelen op een bedrijf. Een goede waarneming en een juiste invoer van gegevens is dan ook zeer belangrijk. Omdat er soms meerdere problemen door elkaar heen kunnen spelen is de uitkomst nooit 100 procent betrouwbaar. Het programma is en blijft een hulpmiddel dat richtingen aangeeft. Bedrijf Speerstra, de ontwerper Frens Hoeve en softwarebedrijf Xpressionlabs kunnen dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor foute diagnoses, uitkomsten of gevolgen van oplossingen die door MelkveeAnalyse worden gegenereerd.